Pomza Kullanımı

Pomza Kullanımı

İNŞAAT SEKTÖRÜ

Duvar blokları
Asmolen bloklar
Yapıştırma harcı
Sıva kumu
Şap kumu
Dolgu malzemesi

Pomza, inşaat sektöründe hafif beton elde edilmesinde agrega olarak kullanılmaktadır. Belli başlı bu özellikler arasında; doğal bir malzeme oluşu, kimyasal tepkimesiz, yanmaz, gözenekliliği nedeniyle hafif, atmosferik ortam koşullarına karşı son derece dayanıklı, inorganik, non-toksik, zararsız ve mikro-organizmalardan etkilenmemesi gibi avantajları sayılabilmektedir.Hafif beton agregası ile normal beton agregası arasında büyük farklar vardır. Pomza, normal kumun ve çakılın 1/3 ile 2/3 kadar ağırlığına eşit olup, aynı durum pomza ile yapılan betonlarda da görülebilmektedir. Pomzadan yapılan betonun normal betondan çok daha hafif olması nedeniyle taşınması ve kullanılmasındaki kolaylıklar, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Zemin mekaniği açısından da temele inen yük azalacağından yaklaşık %17 oranında inşaat demirinden tasarruf sağlanabilmektedir.

Pomza agregalı hafif betonun ısı geçirgenlik katsayısı, normal betondan 4-6 kat daha fazla izolasyon sağlamakta olup, bu özelliğinden dolayı büyük çapta ısı ve enerji tasarrufu sağladığı bilinmektedir. Pomzanın hem dünyada hem de ülkemizde en çok kullanıldığı alan inşaat sektörüdür. Bunun yanında pomzanın gözenekli olması, pomzayla yapılan inşaatlardaki ısı ve ses izolasyonunu ideal hale getirebilmektedir. Ayrıca, yangına dayanıklılık açısından da normal betona kıyasla %20.ye varan oranda daha emniyetli olduğu kabul edilmektedir. Bunun yanında hafif briket ve hazır duvarın nakliyesi de daha kolaydır. Pomza agregalı betonunun normal betona kıyasla önemli bir üstünlüğü, daha elastik olması nedeniyle depreme karşı dayanıklı olmasıdır. Ayrıca, donma olayından da etkilenmemektedir. Pomza, özellikle gelişmiş ülkelerde inşaat işlerinde bolca tüketilen, ucuz ve önemli bir hammaddedir. Özellikle binaların iç ve dış duvarlarında ve döşemelerinde kullanılan yapı elemanlarında; hazır panel duvar yapımında, hazır hafif harç ve yalıtım sıvası yapımında agrega olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bina çatı ve zeminlerinde ısı ve ses izolasyon amaçlı dolgu malzemesi olarak da kullanılabilmektedir.

TARIM SEKTÖRÜ

Pomza ( bims ) , bitki yetiştirme ortamı olarak geniş ölçüde kullanılan bir materyaldir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri değişmeyen yapıdadır. Bu durum Pomza ( bims ) nın defalarca kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda toprağa göre daha hafif olduğundan işlenmesi, nakliyesi ve yerinde kullanımı da kolaydır.
Toprakların özelliklerini ıslah eden maddeler arasında pomza, önemli bir yer
tutmaktadır. Bünyesine aldığı suyu uzun müddet muhafaza ederek sürekli olarak nemli bir ortamın oluşmasını temin ettiğinden yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Pomza, toprağın suyunu tutan, muhafaza eden, bu özelliği ile sulu tarım bitkilerinin susuz yada çok az sulanarak yetiştirilmesini sağlayan doğal bir malzemedir. Pomza, dünyanın bir çok ülkesinde teknik özellikleri bakımından tarım sektöründe, seracılıkta toprak örtüsü yerine kullanılmaktadır. Toprakların bozuk olan bazı fiziksel özelliklerini, istenilen yönde düzeltmek amacıyla, Avrupa ülkelerinin çoğunda süs bitkilerinin yetiştirilmesinde ve seracılıkta, ekonomik getirisi yüksek olan yatırımlarda, doğal toprak düzenleyici malzeme olarak kullanılmaktadır. Diğer yönden sıvı gübreleme sisteminde pomza, gübre kaybını en aza indirmekte ve tarım alanlarında yeraltı suyunun kirlenmesini önlemektedir.
Volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş olan pomza yüzyıllar boyunca çürüyen bitkiler ve hayvan yaşantısının sağladığı ek besinlerle bitki yetiştirmek için oldukça elverişli bir ortam sağlamaktadır. pomza taşının % 85 oranında gözenekli olması toprağı daha gözenekli hale getirerek havalanmasını sağlar. pomza tarım bölgelerinde, meyve bahçelerinde, seralarda, çim sahalarda kullanılmaktadır. Yalnız istenilen tane büyüklüğünü elde etmek  için kırma ve eleme tesislerinin varlığı önemlidir. Zenginleştirilmiş pomza ile alınan sonuçlar oldukça başarılıdır.

Pomza toprağa ne yapıyor?

Pomza toprağa dörtte bir oranında karıştırılıyor ve toprağın tabanına yerleştiriliyor.
Gözenekli yapısıyla suyu içerde tutuyor buharlaşma olmuyor ve bitkiye uzun süreli su sağlıyor.
Sulama periodu azalıyor ve yüzde 70 oranında su tasarrufu sağlıyor.
Gözeneklilik yüzde 85'in üzerinde olduğu için toprağın havalanmasını sağlıyor.
Drenajı düzenler, infiltrasyonu arttırır, buharlaşmayı önler.
İnorganik olduğu için toprağa yabancı ot tohumu ve hastalık taşımaz.
Nötr (ph:6.5 - 7.5) oluşu ile toprağın ph dengesini düzenliyor.
Topraksız tarımda da sterilizasyondan sonra yapısının bozulmaması nedeniyle üst üste 6 yıl kullanım sansı sağlar.

TEKSTİL SEKTÖRÜ

Ülkemiz için pomzanın en önemli kullanım alanlarından biri de tekstil sektörüdür. Bu sektörde pomza, yaygın olarak kot taşlama olarak bilinen ağartma işleminde bolca kullanılır. Bu işlemle kot kumaşların renklerinin açılması, ağartılması ve kumaşın yumuşatılması sağlanır.

KİMYA SEKTÖRÜ

Tarım ilaçları ve kibrit sanayinde taşıyıcı olarak, suni gübrelerin topaklaşmasının önlenmesinde anti kek maddesi olarak, diş macunlarında ve dişçilikte parlatma keki ve tozu olarak, birçok alanda absorban malzeme olarak, temizlik ve deterjan sanayinde katkı malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca özel tip boyalarda, akustik ve yalıtımlı boyalarda, pürüzlü duvar kaplamalarında, trafik boyalarında, kaymaz tip boyalarda katkı malzemesi olarak kullanılır.

DİĞER SEKTÖRLER

Pomza madeni, mücevher işleme, metal, cam ve plastik sanayinde aşındırıcı olarak,televizyon tüpleri, devre ve çiplerinin üretiminde hassas temizleme maddesi olarak, yol tutucu-kaymaz tip oto lastiklerin üretiminde katkı malzemesi olarak, asfalt karayollarında buzlanmaları kontrol altına almada, dekoratif ve yalıtımlı, hafif tavan kaplama malzemelerinin imalinde kullanılır.

Ayrıca, günümüzde seramik malzemelerin sır tabakalarının yapımında refrakter malzeme, hafif akustik sıva imalinde, biyoteknoloji alanlarında absorban malzeme olarak kullanılmaktadır. Su arıtım teknolojisi gibi pek çok alanlarda da çalışmaların sürdürüldüğü bilinmektedir.